Osteopathie, wat is het en voor wie is het? Deze vragen probeer ik voor u te beantwoorden doormiddel van de onderstaande uitleg.

Wat is osteopathie?

Osteopathie is een behandelmethode waarbij bewegingsverlies in de schedel, het houdings- en bewegingsapparaat en in de organen kan worden vastgesteld. Het lichaam voert oneindig veel bewegingen uit. Dat zijn bewuste bewegingen zoals lopen, maar ook onbewuste bewegingen. Zoals bijvoorbeeld aan het samentrekken van de hartspier en het op en neer gaan van de ribbenkast bij de ademhaling. Zelfs de organen waar we zelden bij stilstaan bewegen voortdurend. Zo leggen de nieren ongeveer 600 meter per dag af op de beweging van het middenrif. Al deze bewegingen beïnvloeden elkaar. Lees meer...

Wanneer en voor wie is osteopathie?

Osteopathie is voor alle leeftijden. U kunt voor zeer uiteenlopende klachten bij de osteopaat terecht. Pas na het osteopathisch onderzoek is duidelijk in welke mate osteopathie kan helpen en hoe de behandeling eruit zal komen te zien. Kinderen vragen speciale aandacht. Zij zijn nog vol op in ontwikkeling waardoor de behandeling anders zal zijn dan bij volwassenen. Als er een probleem is in de fysieke dan wel mentale ontwikkeling van een kind heeft dit gevolgen voor de totale ontwikkeling. Lees meer...